Zapraszamy


Data dodania: 2015-11-23 21:59:34

+ więcej

LIKWIDACJA GRUP z WF!


Data dodania: 2015-10-16 20:33:45

UWAGA LIKWIDACJA GRUP WF


Łyżwiarstwo                                      gr.1 poniedziałek 7.30 - 9.00

Łyżwiarstwo                                      gr.3 wtorek 7.30 - 9.00

Areobik Body and Mind                     gr.1 poniedziałek 11.00 - 12.30

Areobik Body and Mind                    gr.2 poniedziałek 12.30 - 14.00

Edukacja Prozdrowotna                   poniedziałek 18.00 - 19.30

Piłka Nożna                                       gr.1 wtorek 8.00 - 9.30

Jogging                                             środa 9.30 - 11.00

Połka siatkowa kobiet                      gr.2 środa 10.30 - 12.00

Powersport- ćw wytrzymałościowe  gr.1 piątek 8.00 - 9.30

Powersport- ćw wytrzymałościowe   gr.2 piątek 9.30 - 11.00

Zumba                                               gr.4 piątek 9.30 - 11.00

Dance Areobik                                  gr.2 piątek 9.30 - 11.00


Studentów zapisanych do zlikwidowanych grup prosimy o pilny kontakt z sekretariatem SWFiS lub mgr M. Pająkiem w celu przepisania do innych grup!!!

+ więcej

Awaria systemu!


Data dodania: 2015-10-08 08:38:46

           Uwaga rejestracja na zajęcia wychowania fizycznego w systemie USOS została wstrzymana z powodów technicznych!
           Wszyscy studenci, którzy chcą jeszcze zapisać się na zajęcia wychowania fizycznego mogą  zgłaszać się  osobiście do zastępcy kierownika Studium WFiS mgr. Mariusza Pąjąka.
W poniedziałek 13.30-14.30, piątek od 11-13.00. W pozostałe dni mgr Mariusz Pająk jest  dostępny według planu zajęć.
 Za utrudnien
ia przepraszamy.

+ więcej

zajęcia odwołane!


Data dodania: 2015-10-05 21:52:56

 zajęcia z mgr Katarzyna Nawarecką odwołane z powodu choroby do dnia 16.10.2015

+ więcej

UWAGA ZMIANA!


Data dodania: 2015-09-29 21:44:50

Z powodów technicznych ulega zmianie termin rejestracji na zajęcia z wychowania fizycznego w systemie USOS.
Rejestracja rozpocznie się
od 01.10.2015 od godz.8.00+ więcej

Terminy zajęć


Data dodania: 2015-09-21 20:12:51

Turystyka rowerowa ( gr. mgr M.Dubiela, M.Pająka ),

 Terminy zajęć: 17,18,24,25 10. 2015,

zbiórka: parking D.S. Niechcic godz.9.00,

zebr. organizacyjne :08.10.2015, godz. 19.00, sala gimn. SWFiS

Turystyka rowerowa - zajęcia ogólnoucz. ( mgr M. Dubiel ),

 Terminy zajęć: Gr.I - 10,11.10.2015,

                     Gr II - 14,15.11.2015,

 zebr. org. 08.10.2015,

 godz.18.30, sala gimn. SWFiS

Turystyka Nizinna ( grupy Mgr E. Dachnowskiej, M. Zdzuj, K. Nawareckiej),

Terminy zajęć: Gr. I,III,V - 17,18.10.2015,07,08.11.2015,

                    Gr. II,IV,VI - 24,25.10.2015,14,15.11.2015,

zebr. org. 12.10.2015, godz. 18.30, sala gimn. SWFiS.

Jogging Zajęcia ogólnoucz.( gr. mgr M. Zdzuj )

Zebranie org. 16.30 - Gr. I, 17.15 -Gr.II, 05.10.2015, sala gimn. SWFiS

Jogging Wychowanie fizyczne ( gr. mgr K.Nawareckiej )

 I zajęcia, organizacyjne 07.10.2015, sala gimnastyczna SWFiS

+ więcej

Dyżury pracownikòw Studium


Data dodania: 2015-09-11 19:45:57

Dyzury-pracownikow-Studium-WFiS--w-dniach-(1).doc
+ więcej

UWAGA Studenci!


Data dodania: 2015-09-11 19:44:11

Studenci zapisani na zajęcia ogólnouczelniane z Gimnastyki korekcyjnej w procesie wad postawy oraz Specyfika aktywności ruchowej dzieci i młodzieży, w związku z likwidacją grup, proszeni są o pilny kontakt z

koordynatorem zajęć ogólnouczelnianych w SWFiS mgr Mariuszem Pająkiem

+ więcej

Strona 1 z 1Studium Wychowania Fizycznego i Sportu


Plac Staszica 1
45-052 Opole
tel. 77 452 73 88swfis@uni.opole.pl

dol